EMDR

silmänliiketerapia

EMDR eli silmänliiketerapia

EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Sillä tarkoitetaan ns. silmänliiketerapiaa, jota käytetään yhtenä keinona traumaattisten muistojen ja mielikuvien työstämisessä osana muuta psykoterapeuttista työskentelyä. EMDR menetelmän on kehittänyt psykologi Francine Shapiro ja sitä on käytetty Suomessa jo vuodesta 1994 lähtien. EMDR-menetelmän käyttö vaatii sitä käyttävältä psykoterapeutilta oman kouluttautumisensa menetelmään ja sen soveltuvuutta kulloisellekin asiakkaalle arvioidaan aina erikseen. EMDR:ää suositellaan traumaperäisen stressihäiriön hoidossa mm. Suomessa vuonna 2020 julkaistussa kansallisessa käypä hoito suosituksessa yhtenä hoitovaihtoehtona.

Nimestään huolimatta EMDR ei rajoitu pelkästään silmänliikkeisiin, vaan tarvittaessa voidaan käyttää myös muita ns. bilateraalisia eli molemmille aivopuoliskoille suunnattuja ärsykkeitä, kuten ääntä, valoa tai taputtelua. EMDR:n teho ei riipu valitusta ärsykkeestä, vaan ärsykkeen tarkoitus on edesauttaa osaltaan traumaattisen muiston tai mielikuvan käsittelyä. EMDR on aina vapaaehtoista ja sen etenemistä seurataan tietyn protokollan mukaisesti. Parhaimmillaan EMDR-työskentely antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja hankalien muistojen työstämiseen. Sen käyttö voi myös nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää asiakkaan stressiä ja ahdistuneisuutta tähän liittyen. Tavoitteena on osaltaan menneisyyden tapahtumien integroiminen osaksi asiakkaan elämänhistoriaa ilman niiden ajattelemisen nostattamia kehollisia reaktioita.

EMDR protokollaan kuuluu kahdeksan eri vaihetta, joita käydään läpi laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. Joskus EMDR-työskentely on hyvinkin nopeaa eikä tietyn asian läpikäyminen vaadi montaa käyntikertaa. Joskus taas vaaditaan pitkiäkin käyntijaksoja riippuen asiakkaan tilanteesta. Voi myös olla, että alkuvaiheen arvioinnin jälkeen päädytäänkin siihen, ettei menetelmää käytetä lainkaan, jos tilanne ei ole sille vielä suotuisa tai menetelmä ei jostakin muusta syystä sovikaan asiakkaalle. Yksi käyntikerta kestää yleensä noin 90 minuuttia kerrallaan, mutta tässä voi olla myös asiakaskohtaista vaihtelua.

Menetelmästä on kerrottu lisää sivuilla www.emdr.fi

EMDR-menetelmää käyttävät työssään Sonja Boltz-Paananen, Mirva Liikamaa ja Aki Miettinen, Tuula Poutiainen ja Anne Jansson