Palvelut

Tarjoamme psykoterapia-, työnohjaus- ja koulutuspalveluita

Tutustu palveluihimme


Yksilöpsykoterapia

NUORILLE JA AIKUISILLE

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista hoito- ja kuntoutustoimintaa. Se perustuu psykologisiin menetelmiin, joilla pyritään helpottamaan psyykkisiä vaikeuksia. 

Meillä on tarjolla psykodynaamista psykoterapiaa, traumapsykoterapiaa ja integratiivista psykoterapiaa

Lue lisää yksilöpsykoterapiasta ja yksilöpsykoterapeuteistamme tästä.


Perhe- ja paripsykoterapia

PERHEILLE TAI PARISKUNNILLE

Paripsykoterapiassa käsitellään pariskunnan ja perhepsykoterapiassa perheen välistä vuorovaikutusta ja siinä ilmeneviä haasteita. Tavoitteena  on mahdollistaa kaikkien osapuolten kuulluksi tuleminen, vahvistaa voimavaroja ja etsiä yhdessä ratkaisuja haasteisiin.

Lue lisää perhe- ja paripsykoterapiasta ja terapeuteistamme tästä.


Tuki- ja kriisikäynnit

YKSITTÄISET TAI LYHYTJAKSOISET TUKIKÄYNNIT

Joskus tarvitsemme apua ajankohtaisen elämäntilanteen selvittelyyn tai akuutista kriisistä toipumiseen, mutta emme koe tarvetta pitkäkestoisempaan psykoterapiaan. Tällaisessa tilanteessa voit varata yhden tai muutaman tukikeskustelukäynnin terapeuteillemme.

Lue lisää tuki- ja kriisikäynneistä tästä.


NUOTTI-valmennus

NUORILLE

NUOTTI-valmennus on henkilökohtaista tukea 16–29 vuotiaille nuorille, joilla on esimerkiksi haasteita arjen hallinnassa, uupumusta tai vaikeuksia opiskeluissa.

Lue lisää NUOTTI-valmennuksesta tästä.


Koulutukset

TILAUSKOULUTUKSET

Koulutuksien kestoa ja sisältöä suunnitellaan tilaajan tarpeita ja toiveita huomioiden.

Lue lisää koulutuksista ja kouluttavista asiantuntijoistamme tästä.Työnohjaus

YKSILÖ- JA RYHMÄTYÖNOHJAUS

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista, kehittämistä ja jaksamista edistävää työskentelyä. Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Työnohjausta voidaan antaa niin yksilöille, ryhmille kuin koko työyhteisöille.

Lue lisää työnohjauksesta ja työnohjaajistamme tästä.


Konsultaatio- ja neuvontakäynnit

LYHYTKESTOISET PALVELUT

Voit varata ajan psykoterapeuteillemme  konsultaatio- tai neuvontakäyntiä varten. 

Lue lisää konsultaatio- ja neuvontapalveluista tästä.


Lisätietoa terapiaan hakeutumisesta voit lukea tästä.


Terapeuteillamme on käytössä lisäksi seuraavia menetelmiä: 

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on ns. silmänliiketerapiaa, jota käytetään yhtenä keinona traumaattisten muistojen ja mielikuvien työstämisessä osana muuta psykoterapeuttista työskentelyä. Lue lisää tästä.

Neurosonic

Neurosonic perustuu värähtelyn avulla
tuotettuun rentoutukseen. Värähtelyn taajuusalue on suunniteltu herättämään kehomme luonnollinen tapa reagoida ja vapauttaa
hermostollista stressiä. Lue lisää tästä.

Sensomotorinen lähestysmistapa

Sensomotorisessa lähestymistavassa on kielellisen työskentelyn lisäksi erityinen painopiste kehollisen kokemuksen ja reaktioiden työstämisessä erilaisia keho-orientoituneita menetelmiä hyödyntäen. Lue lisää tästä.