Tiina Wiklund

Sairaanhoitaja (AMK), integratiivinen perhe- ja paripsykoterapeutti

Kuva: Evelina Braam
Kuva: Evelina Braam

tiina.wiklund@morssarinsydan.fi

Tarjoan integratiivista perhe- ja paripsykoterapiaa sekä tuki- ja kriisikäyntejä perheille ja pariskunnille. Minulla on KELA- pätevyys pari- ja perheterapiaan.

Olen integratiivisesti suuntautunut perhe- ja paripsykoterapeutti. Täydennyskoulutuksena minulla on vakauttavan perhe- ja pariterapian opinnot. Olen työskennellyt 16 vuotta eri tehtävissä lastensuojelussa ja psykoterapeuttina pian neljä vuotta. Ennen näitä työtehtäviä työskentelin kaksi vuotta psykiatrian vuodeosastoilla.

Terapeuttina minulle turvallisen yhteistyösuhteen rakentaminen asiakkaiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Terapiaprosessissa pyrin soveltamaan menetelmiä eri terapiasuuntauksista huomioiden asiakkaiden tavoitteet, toiveet ja tarpeet. Terapeuttina olen rauhallinen, läsnäoleva, reflektiivinen ja rinnalla kulkeva. Olen kiinnostunut tutkimaan asiakkaiden ihmissuhdesysteemejä, vuorovaikutussuhteissa tapahtuvia ilmiöitä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä, ja tukemaan asiakkaita uudenlaisten näkökulmien löytämisessä ja muutoksen mahdollistumisessa. Pidän tärkeänä, että jokaisella terapiaprosessiin osallistuvalla on oma ääni ja että sen on mahdollista tulla kuulluksi. Tunnekeskeisyys, dialogisuus sekä vakauttavat menetelmät ovat erityisen lähellä terapeutin sydäntäni.