Anne Jansson

Psykologi (PsM), psykodynaaminen psykoterapeutti, EMDR-terapeutti 

Kuva: Hanna Heikkinen
Kuva: Hanna Heikkinen

anne.jansson@morssarinsydan.fi

Tarjoan psykodynaamista yksilöpsykoterapiaa nuorille ja aikuisille (Kelan kuntoutuspsykoterapia -pätevyys). Minulle voi varata aikoja myös lyhyemmille tuki- tai kriisijaksoille, EMDR-terapiaan sekä psykologin arvio- ja neuvontakäynneille.

Olen työskennellyt aiemmin yli kymmenen vuoden ajan kliinisenä psykologina erikoissairaanhoidossa, pääasiassa nuorisopsykiatrisessa tutkimus- ja hoitotyössä. Minulla on kokemusta monenlaisten psyykkisten vaikeuksien kohtaamisesta, mm. ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden sekä traumaperäisten oireiden hoitotyöstä. Erityisesti olen perehtynyt nuoruusiän kehitykseen ja sen haasteissa tukemiseen.

Psykoterapeuttina minulle on tärkeää rakentaa suhdetta, jossa voisi puhua mahdollisimman vapaasti kaikesta mielessä olevasta. Tarjoan keskusteluhoitoa, jossa voimme tutkia yhdessä erilaisia ajatuksia ja tunteita sekä niiden vaikutusta elämään, minäkuvaan ja ihmissuhteisiin. Turvallisuus, avoimuus ja läsnäolo ovat tärkeitä tekijöitä työssäni. Olen rinnallasi prosessissa, jossa tarkastelemme mennyttä ja nykyisyyttä, pyrimme ymmärtämään tunteita elämänkokemusten valossa ja näkemään myös sitä, miten tunteet ohjaavat nykyhetken odotuksiamme ja kokemuksiamme. Kun tulee tietoiseksi omista kokemuksistaan, voi löytää ymmärrystä ja hyväksyntää vaikeisiinkin tunteisiin. Terapeuttisessa työskentelyssä pyrimme integroimaan kaikkia erilaisia tunteita osaksi eheää ja sallivaa kokemusta itsestä. Kuljetan keskusteluhoidon rinnalla myös ymmärrystä psyykkisten vaikeuksien kehollisuudesta ja ohjaan tarvittaessa tutustumaan keinoihin, joilla voi pyrkiä rauhoittamaan levotonta ruumista mielellisen työskentelyn rinnalla.