Työnohjaus

Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat tutkia tai kehittää omaa työtään

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista, kehittämistä ja jaksamista edistävää työskentelyä. Työnohjaus voi olla muutaman tapaamiskerran tai vuosien mittainen prosessi, jossa yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti keskustellaan työhön liittyvistä kokemuksista ja jäsennetään näitä dialogissa ja toiminnallisten menetelmien avulla. Toimivan työnohjauksen seurauksena tapahtuu tavoitteiden, työtehtävien ja roolien selkeytymistä eri organisaation tasoilla. Työnohjaus on vaikuttava tapa tukea muutoskyvyn lisääntymistä. 

Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Työnohjausta voidaan antaa niin yksilölle, ryhmälle kuin koko työyhteisölle. Ennen työnohjauksen alkamista on hyvä käydä kartoittava keskustelu työnohjaajan kanssa siitä, mikä olisi paras mahdollinen työskentelytapa. Työnohjaukseen on hyvä varata riittävästi aikaa ja se on hyvä olla riittävän usein tapahtuvaa. 

Työnohjaus on luottamuksellista ja osallistujilla on aina itsemääräämisoikeus sen suhteen kuinka paljon työnohjauksessa asioista kertoo. Työnohjaajan pyrkimys on olla objektiivinen ja ulkopuolinen asioiden havainnoija, keskustelija ja jäsentäjä sekä auttaa luovuuden esteiden poistamisessa. Työnohjauksessa hyödynnämme monipuolisesti osaamista ja menetelmiä esimerkiksi psykoterapian, kehotietoisuuden, taiteen ja psykodraaman alueilta. 

Työnohjauksen positiiviset vaikutukset liittyvät usein työn laadun ja tehokkuuden parantumiseen ja tätä kautta asiakastyytyväisyyden lisääntymiseen. Työnohjauksessa on mahdollista myös oman ammatiillisen identiteetin vahvistuminen pidemmän työnohjausprosessin myötä. Ryhmissä tapahtuvassa työnohjauksissa pyritään ryhmän viisauden jakamiseen, työilmapiirin parantamiseen ja perustehtävän kirkastamiseen. 

Työnohjausta tarjoavat Aki MiettinenJanne Paananen ja Minna Laiho.