Yksilöpsykoterapia

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista hoito- ja kuntoutustoimintaa. Se perustuu psykologisiin menetelmiin, joilla pyritään helpottamaan psyykkisiä vaikeuksia. Terapiassa hoito pohjautuu asiakkaan ja terapeutin vuorovaikutussuhteeseen. Työskentelyn edellytyksiä ovat turvallinen ja luottamuksellinen suhde sekä terapeutin ja asiakkaan molemminpuolinen sitoutuneisuus.

Psykoterapeutti on Valviran valvoma ja laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Psykoterapeutin ammattinimike on suojattu ja sitä voivat käyttää henkilöt, jotka ovat käyneet vähintään kolmen vuoden jatkokoulutuksen psykoterapeutin ammattiin soveltuvan pohjakoulutuksen jälkeen. Psykoterapiakoulutus sisältää teoria- ja kliinisiä opintoja, työnohjattua terapiatyökokemusta sekä oman psykoterapian. Psykoterapeutteja säätelevät samat lait ja asetukset kuin muuta terveydenhuollon toimintaa.

Yksilöpsykoterapiaa antavat Sonja Boltz-Paananen, Riikka Huohvanainen, Anne Jansson, Mirva LiikamaaAki Miettinen ja Tuula Poutiainen.

Psykoterapia käytännössä

Psykoterapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista. Lyhytpsykoterapiat keskittyvät esim. määriteltyjen vaikeuksien tavoitteelliseen käsittelemiseen tai akuutin kriisin purkamiseen. Pitkäkestoiset psykoterapiat ovat prosessihoitoja, jotka saattavat kestää useitakin vuosia. Pitkissä psykoterapioissa on mahdollista tunnistaa ja muuttaa syvemmällä persoonallisuuden rakenteissa olevia toimintamalleja ja reagointitapoja.

Psykoterapia toteutuu useimmiten 1-2 kertaa viikossa, joskus tiheys voi olla suurempikin. Psykoterapiatapaamisilla keskeisin hoitomuoto on ollut puhuminen, mutta tapaamisilla voidaan hyödyntää myös terapeutin orientaatiosta riippuen erilaisia harjoitteita osana kokonaishoitoa. Psykoterapiasuuntauksia on paljon ja ne eroavat toisistaan taustateoriansa ja käyttämiensä menetelmien osalta. Psykoterapeuteiltamme löytyvät psykodynaaminen, integratiivinen tai  traumapsykoterapeuttinen  psykoterapiaviitekehys. Menetelmistä löytyvät sensomotorinen lähestymistapa ja EMDR-terapia

Koulukuntaviidakossa voi oman terapiasuuntauksen valitseminen tuntua hämmentävältä. Tässä voi auttaa tieto siitä, että tutkimusten mukaan psykoterapioiden keskeisimmät vaikuttavat tekijät liittyvät eri psykoterapiasuuntauksia yhdistäviin tekijöihin, kuten terapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyösuhteeseen. Toipuminen tapahtuu ensisijaisesti vuorovaikutussuhteessa.

Milloin psykoterapiaan?

Psykoterapiaan hakeudutaan useimmiten silloin, kun tarvitaan apua erilaisiin psyykkisiin vaikeuksiin, esimerkiksi ahdistuneisuuteen, mielialaoireiluun tai muuhun pahaan oloon. Ihminen voi hakeutua psykoterapiaan myös silloin, kun hän haluaa keskustella jonkun ulkopuolisen ihmisen kanssa asioistaan, vaikka taustalla ei olisikaan varsinaisia mielenterveyden häiriöitä. Psykoterapiaa harkitseva saattaa miettiä, ovatko omat oireet riittäviä avun hakemiseen tai onko itsellä toivoa toipumisesta, kannattaako edes yrittää. Molempien kysymysten kohdalla vastaus on: "kyllä". Psykoterapiaan voi ja kannattaa hakeutua, jos kaipaa kumppania omien asioidensa käsittelemiseen. Psykoterapia on tutkitusti vaikuttava ja tehokas hoitomuoto.

Psykoterapiaan voi hakeutua itse maksavana asiakkaana tai siihen voi hakea kuntoutuspsykoterapiatukea Kelalta. Kelan tuen hakemiseen tarvitaan erikoislääkärin lausunto. Tarkemmat ohjeet tähän löytyvät Kelan nettisivuilta. Joskus myös työterveyshuolto tai vakuutusyhtiö voivat toimia psykoterapian maksajina. Myös sairaanhoitopiirien maksusitoutumukset ovat joissakin kunnissa mahdollisia.

Lisätietoa terapiaan hakeutumisesta voit lukea tästä