Traumapsykoterapia

Kirjoita alaotsikko tähän

Traumapsykoterapiassa hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti huomioiden asiakkaan nykyhetken oireet, ongelmat ja elämänhistoria. Tavoitteet psykoterapiatyöskentelylle sovitaan yhdessä. Keskeisiä asioita traumapsykoterapiassa ovat asiakkaan arjen toimintakyvyn säilyttäminen ja toivon ylläpitäminen. Lisäksi työskennellään asiakkaan elämänhistoriaan ja luottamukseen liittyvien haasteiden kanssa ja vahvistetaan kokonaisuudessaan asiakkaan turvallisuuden tunnetta. Traumapsykoterapiassa työskennellään usein vaiheorientoituneen hoitomallin mukaisesti, jolloin hoito voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: vakauttaminen ja oireiden lieventäminen, traumamuistojen hoito ja persoonallisuuden integrointi ja lopuksi elämän uudelleen arviointi ja tulevaisuuteen suuntaaminen traumaoireiden lievennyttyä. 

Psyykkinen trauma heikentää usein ihmisen toimintakykyä, terveyttä, tyytyväisyyttä elämään ja hankaloittaa ihmissuhteita. Traumaksi voidaan määritellä mikä tahansa tilanne, jonka ihminen on kokenut uhkaavaksi ja joka aiheuttaa hänelle epätavallisen voimakkaita ja elämää häiritseviä reaktioita. Traumatisoituminen tarkoittaakin joutumista oman sietokyvyn ylittävään tilanteeseen, jonka jälkeen on jäänyt ilman tarvitsemaansa tukea. Traumaattinen kokemus voi olla joko yksittäinen kokemus tai sisältää pitkään jatkunutta kaltoinkohtelua aikuisiällä ja/tai lapsuudessa. 

Traumaattiset kokemukset tallentuvat muistiimme eri tavoin kuin muut jokapäiväiset tapahtumat ja siksi traumamuistojen häiritsevyys voi vaikeuttaa arkielämässä selviytymistä. Traumapsykoterapian alkuvaiheessa opetellaankin asiakkaan vireystilan säätelyä keskustelun ja erilaisten traumaterapiamenetelmien avulla. Tavoitteena on, että asiakas pystyisi paremmin arjessa rauhoittamaan ja hallitsemaan oman mielensä ja kehonsa reaktioita. Traumapsykoterapiassa pyritään turvallisen työskentelyn myötä myös integroimaan mahdollisesti irrallisiksi jääneitä tapahtumia, jotka saattavat aiheuttaa erilaisia psyykkisiä ja kehollisia oireita. Tämän vuoksi kehopainotteisessa traumapsykoterapiatyöskentelyssä otetaan huomioon myös kehon aistimukset, mielikuvat, tunteet ja ajatukset. Pyrkimyksenä on, että traumamuistosta muodostuisi sellainen kokemus, jonka voi lopulta liittää osaksi omaa elämänhistoriaansa.

Traumapsykoterapiaa tarjoavat Sonja Bolz-Paananen, Mirva Liikamaa, Aki Miettinen ja Tuula Poutiainen.