Riikka Huohvanainen

Erikoispsykologi (PsL), integratiivinen psykoterapeutti

Kuva: Evelina Braam
Kuva: Evelina Braam

riikka.huohvanainen@morssarinsydan.fi

Tarjoan integratiivista yksilöpsykoterapiaa aikuisille (Kelan kuntoutuspsykoterapia -pätevyys).

Olen työskennellyt aikaisemmin pääasiassa aikuisten mielenterveystyön parissa sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.  Ennen yksityiseksi ammatinharjoittajaksi siirtymistä työskentelin viimeisimmäksi Jyväskylän aikuispsykiatrian poliklinikalla epävakaan persoonallisuushäiriön oireista kärsiviä henkilöitä auttavassa työryhmässä. 

Psykoterapeuttina olen kuunteleva, aktiivinen ja läsnäoleva. Sovellan ja integroin työssäni eri psykoterapiasuuntausten menetelmiä. Psykoterapiassa tärkeää on rakentaa hyvä ja riittävän turvallinen yhteistyösuhde yhdessä asiakkaan kanssa. Sen avulla on mahdollista tutustua syvemmin omaan itseen ja sen eri puoliin, jäsentää kokemuksia sekä kokeilla pikkuhiljaa uusia ajattelu- ja toimintatapoja. Psykoterapeuttina pyrin vahvistamaan asiakkaan hyväksyvää, myötätuntoista suhdetta itseen sekä edistämään riittävää jämäkkyyttä ja tunteiden säätelytaitoja. Tärkeitä viitekehyksiä työssäni ovat dialogisuus, skeematerapia sekä kehoa huomioiva sensomotorinen psykoterapia.