Sonja Boltz-Paananen

Sosionomi (AMK), perhepsykoterapeutti, traumapsykoterapeutti, lasten, nuorten ja aikuisten EMDR- terapeutti

Kuva: Evelina Braam
Kuva: Evelina Braam

sonja.boltz-paananen@morssarinsydan.fi

Tarjoan yksilö- ja perhepsykoterapiaa.

Minulla on Kelan kuntoutuspsykoterapia -pätevyys sekä yksilö- että perheterapiaan. Minulle voi varata aikoja myös lyhyempikestoisille tuki- tai kriisijaksoille sekä EMDR-terapiaan. Lisäksi järjestän koulutuksia nuorten kuntoutuksesta vastaaville toimijoille.

Perheterapeuttina toimin systeemisen perheterapian menetelmin. Perheterapian tavoitteena on tehdä jokaisen perheenjäsenen ajatukset ja tunteet näkyväksi. Jo yhden vuorovaikutukseen vaikuttavan asian muuttuminen vaikuttaa koko perhesysteemiin.

Traumapsykoterapeutin osaamista käytän sekä yksilö-että perheterapiassa.

Psykoterapian tavoitteena on ymmärryksen ja myötätunnon lisääminen sekä oman ja suvun historian todentaminen ja läpikäyminen niin, ettei se enää hallitse nykypäivää. Mielen sisäisen vuorovaikutuksen hahmottamisessa käytän työkaluna IFS:ää (sisäisen perheen systeemi).

Käytän psykoterapiassa sensomotorista lähestymistapaa hyödyntäen ja lisäten kehotietoisuutta terapiaprosessissa. Lisäksi käytän EMDR- terapiaa (silmänliiketerapia) traumojen poisherkistämisessä ja vakauttavien keinojen vahvistamisessa.

Terapeuttina olen avoin ja läsnäoleva. Perusajatukseni on, että jokainen ihminen on arvokas ja ansaitsee hyvän ja tasapainoisen elämän. Yhdistelen eri menetelmiä joustavasti ja rohkeasti asiakasta kuunnellen ja kunnioittaen.

Ennen psykoterapeutin työtä olen tehnyt urani lastensuojelun parissa sekä nuorisokodin ohjaajan että esimiehen tehtävissä.

.