Konsultaatio- ja neuvontakäynnit

Tarvittaessa voit varata ajan psykoterapeuteillemme myös konsultaatio- ja/tai neuvontakäyntiä varten. Konsultaatiossa etsitään yhdessä asiantuntijamme kanssa eri ratkaisuvaihtoehtoja johonkin ajankohtaiseen, pulmalliseen tilanteeseen tai asiaan. Konsultaatio voi pyydettäessä sisältää myös asiantuntijamme kannanoton tai lausunnon jostakin asiasta.

Neuvontakäynnit voivat liittyä mihin tahansa inhimillisen elämän eri osa-alueeseen ja sisältävät ohjausta ja neuvontaa näihin liittyen. Neuvontakäyntien tavoitteena onkin auttaa asiakasta joko pääsemään alkuun jossakin asiassa tai vaihtoehtoisesti ohjata jonkin asian etenemisessä.

Kaikki psykoterapeuttimme tarjoavat konsultaatio- ja neuvontakäyntejä terapiatyönsä ohella.