Tuula Järvelin

Sosionomi (AMK), traumapsykoterapeutti, perhe- ja paripsykoterapeutti ja aikuisten EMDR- terapeutti

Kuva: Evelina Braam
Kuva: Evelina Braam

tuula.jarvelin@morssarinsydan.fi

Tarjoan yksilöpsykoterapiaa ja perhepsykoterapiaa Kelan maksusitoumusasiakkaille tai itsemaksaville asiakkaille sekä lyhyttä kriisiterapiaa itsemaksaville asiakkaille, perheille, pareille tai työyhteisöille. Kriisi voi olla esim. elämänkriisit kuten parisuhteen päättyminen, läheisen kuolema, uupumus sekä erilaiset onnettomuudet tai rikoksen uhriksi joutuminen. Tarjoan myös koulutus- ja konsultointipalvelua yksilöille tai yhteisöille.

Olen traumapsykoterapeutti (kehopainotteinen) ja perhepsykoterapeutti (kriisi- ja traumapainotteinen). Muissa opinnoissani olen erikoistunut kriisityöhön. Pitkä työkokemukseni on sosiaalialalta. Olen toiminut kriisityöntekijänä kriisikeskuksella, jossa olen tehnyt kriisityötä yksilöiden, parien ja perheiden kanssa. Lastensuojelussa olen toiminut sosiaaliohjaajana nuorten sijaishuollossa ja perhetyössä. Esimiestehtävistä minulla on pitkä työkokemus erityishuollon palveluasumisesta.

Psykoterapeuttina olen turvallinen, avoin ja keskusteleva. Toivon ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisen näkökulma on minulle terapian lähtökohtana. Yhdistellen eri terapiamenetelmien käyttöä joustavasti sekä mielen ja kehon vakauttamista traumaterapia- ja EMDR-menetelmiä käyttäen.