Ohjeita ja linkkejä

Terapiaan hakeutumisesta ja asiakkaan oikeuksista

Ohjeita terapiaan hakeutujalle

Terapiaan

Oletko harkinnut terapiaan hakeutumista? Linkin opas on laadittu avuksi psykoterapiaa pohtivalle. Löydät neuvoja ja ohjeita psykoterapian sopivuudesta hoitomuodoksi, hoitoon pääsystä, psykoterapia-arviosta, erilaisista psykoterapioista ja terapeutin valinnasta. Lue lisää tästä.

Kuntoutuspsykoterapia

Kustannatko terapiasi itse vai aiotko hakea Kelan tukea? Kelan kustantaman kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista. Jos jäit miettimään, oletko oikeutettu samaan Kelan tukea: lue lisää tästä.

Korona-ajan ohjeet

Koronapandemian aikana noudatamme erityistä huolellisuutta tartuntojen välttämiseksi. Mikäli asiakkaalla tai terapeutilla on lieviäkään flunssaan viittaavia oireita, käytämme vastaanottoon etäyhteyttä. Käytössämme on videovälitteinen etäyhteys, johon liittymiseksi tarvitset kameralla varustetun älypuhelimen, tietokoneen tai muun vastaavan laitteen. Opastamme sinua yhteyden käyttämisessä. Seuraamme valtakunnallisia suosituksia koronan suhteen.

Asiakkaan oikeudet ja erimielisyyden ratkaisu 

Mahdolliset erimielisyystilanteet voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistavaksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin. Ennen asian viemistä kuluttajalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin yhteydessä kuluttajaneuvontaan.