Minna Laiho

Työnohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja, lyhytterapeutti, VEO

Kuva: Ari Laiho
Kuva: Ari Laiho

minna.laiho@morssarinsydan.fi

Tarjoan työnohjausta työyhteisöille, tiimeille ja esihenkilöille ja lyhytterapiaa aikuisille, nuorille ja pareille. Lyhytterapia voi toteutua yksittäisinä käynteinä tai useamman käynnin sarjana.

Järjestän erilaisiin tarpeisiin koulutusta tunne- ja vuorovaikutustaidoista, sekä mielen hyvinvoinnista.

Työnohjaajana ja terapeuttina minulle on tärkeää luoda luottamuksellinen suhde, jossa on tilaa turvallisesti ja rauhassa pysähtyä oman itsen äärelle juuri niiden kysymysten kanssa, mitkä siinä hetkessä nousevat tarkasteluun.

Lyhytterapiassa työskentely suuntautuu tämänhetkiseen tilanteeseen kuitenkaan poissulkematta omaa elämänhistoriaa ja sen vaikutusta nykyhetkeen. Käytän työskentelyn tukena erilaisia luovia ja toiminallisia menetelmiä aina asiakasta kuunnellen ja kunnioittaen.

Muun muassa kirjallisuusterapeuttisten työtapojen kautta on mahdollista tehdä näkyväksi, tarkastella ja työstää loppuun omassa elämänhistoriassa tai suvussa käsittelemättä jääneitä asioita ja saada sitä kautta uutta näkökulmaa ja merkityksellisyyttä omaan elämään.

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2012 varhaiskasvatuksen, sosiaalityön, perusopetuksen ja työnohjaajaksi opiskelevien parissa. Viitekehyksenäni on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.

Olen pitkän urani työskennellyt erityispedagogiikan parissa varhaiskasvatuksen erityisopettajana, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijana ja kouluttajana. Syvempää osaamista olen hankkinut autisminkirjoon ja lasten- ja nuorten tunnetaitoihin liittyen.