Minna Nieminen

Sosionomi, seksuaalineuvoja (SSS), seksuaaliterapeutti, lyhytterapeutti, pari- ja perhepsykoterapeuttiopiskelija, NUOTTI-valmentaja

Kuva: Nina Collin
Kuva: Nina Collin

Tarjoan seksuaalineuvontaa, seksuaaliterapiaa sekä ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Lisäksi tarjoan psykoterapiaopintojeni ajan koulutuspsykoterapiaa pareille ja perheille. Toimin myös Kelan NUOTTI-valmentajana.

Seksuaaliterapiassa ja seksuaalineuvonnassa käsitellään seksuaalisuuteen, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja ihmissuhteisiin liittyviä teemoja. Seksuaalisuus on osa jokaisen ihmisen persoonaa ja seksuaaliterapian avulla voidaan edistää seksuaalista hyvinvointia sekä esimerkiksi käsitellä erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä haasteita.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen terapiamuoto. Ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta voi saada apua moniin haasteisiin, jotka eivät välttämättä vaadi pitkää terapiatyöskentelyä. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskitytään asiakkaan voimavaroihin ja pidetään katse tulevassa ja tässä hetkessä.

Pariterapiassa voidaan käsitellä parisuhteeseen liittyviä haasteita, esimerkiksi omiin toiveisiin, haluihin ja tunteiden ilmaisuun liittyviä asioita. Tavoitteena on löytää uusia toimivampia toimintatapoja parisuhteeseen ja lieventää toimimattoman parisuhteen aikaansaamaa pahaa oloa.

Perheterapiassa voidaan käsitellä esimerkiksi perheen kriisejä, vanhemmuutta tai lapsen kehitykseen tai kasvuun liittyviä teemoja. Perheterapiasta voi olla hyötyä esimerkiksi tilanteissa, joissa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa on ongelmia, tai silloin, kun jonkun perheenjäsenen tila kuormittaa perhettä.

NUOTTI valmentajana kohtaan ihmisen ihmisenä. Oma mottoni on, että vaikka asiat tuntuisivat olevan todella solmussa, aina löytyy jotain, joka toimii. Olen vierellä kulkija, tukiverkkojen punoja ja aina valmis kuulemaan sinua, vaikka kahvikupin äärellä. Olen rento ja helposti lähestyttävä, ja minulle on tärkeää, että koet tulevasi kuulluksi ja pystyt luottamaan valmentajan tukeen.

Olen työskennellyt yli 20 vuotta lastensuojelun sijaishuollossa ja avopalveluissa, joista viimeiset 8 vuotta esihenkilötyössä. Terapiatyöskentelyä olen tehnyt v. 2017 lähtien. Ihmisenä ja terapeuttina olen asiakasta arvostava ja vahvuuteni on luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luominen. Verkostotyö Kelan, sosiaalitoimen ja muiden tahojen kanssa on minulle tuttua.