Koulutukset

Koulutuksien kestoa ja sisältöä suunnitellaan tilaajan tarpeita ja toiveita huomioiden. Tällä hetkellä valmiina koulutuspakettina on "Traumojen huomioiminen lastensuojelussa", jossa käsitellään asiakkaiden oireita, oireiden syitä, työssäjaksamista ja työntekijän suojautumiskeinoja. 

Koulutuksissa voidaan käyttää myös työnohjauksellisia menetelmiä.

Koulutuksia voi tilata seuraavilta henkilöiltä: Sonja Boltz-Paananen ja Aki Miettinen ja Tuula Poutiainen.