NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on henkilökohtaista tukea 16–29 vuotiaille nuorille, joilla on esimerkiksi haasteita arjen hallinnassa, uupumusta tai vaikeuksia opiskeluissa.

Valmennuksen tavoitteena on selkiyttää nuoren käsitystä omista vahvuuksista ja voimavaroista sekä kehittää elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitoja. Nuotti-valmennus kuuluu Kelan ammatillisen kuntoutuksen palveluihin.

Valmennuksen tavoitteet

 • Tunnistat omia vahvuuksiasi, voimavarojasi ja taitojasi.
 • Opit hyödyntämään voimavarojasi arjessa, opiskelussa, työssä ja työnhaussa.
 • Kehität elämänhallintataitojasi, kuten itsestä ja raha-asioista huolehtimista.
 • Kehität työelämään liittyviä valmiuksiasi.
 • Saat tietoa erilaisista opiskelu-, työ- ja kuntoutusmahdollisuuksista.
 • Teet opiskeluun tai työelämään liittyviä tulevaisuudensuunnitelmia.
 • Valmennus räätälöidään yksilöllisesti tarpeidesi mukaiseksi ja siinä kartoitetaan myös muut tuki-, verkosto- ja hoitotahot.

Valmennuksen sisältö ja toteutus

 • Enintään 20 henkilökohtaista tapaamista valmentajan kanssa.
 • Tapaamisten kesto 60 minuuttia ja ne voivat olla kasvokkain ja/tai etänä.
 • Valmentaja pitää säännöllisesti yhteyttä ja tarjoaa apua käytännön asioihin.
 • Pääasiassa yksilötapaamisia, mahdollisesti myös tapaamisia läheisten tai verkoston kanssa.
 • Valmennus tapahtuu pääsääntöisesti 5 kuukauden aikana.

Nuotti-valmennusta antavat Minna Nieminen ja Tero Luukkonen. Voit lukea lisää Nuotti-valmennuksesta KELA:n sivuilla täältä.