Perhe- ja paripsykoterapia

Perhepsykoterapia

Perhepsykoterapiassa käsitellään perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja siinä ilmeneviä haasteita. Tavoitteena perhepsykoterapiassa on vaikuttaa perheen sisäisiin vuorovaikutussuhteisiin antamalla tilaa jokaisen näkökulmille ja tavoille tarkastella perheen haasteita sekä voimavaroja. Perheenjäsenten yhteisen ymmärryksen lisääntyessä mahdollistuu myös haitallisten vuorovaikutustapojen muuttuminen. Kun elämässä tapahtuu asioita, jotka vaikuttavat koko perheen hyvinvointiin, voi perhepsykoterapiasta olla apua. Yleisimpiä syitä hakeutua perhepsykoterapiaan ovat mm. perheenjäsenen sairastuminen psyykkisesti, muutokset elämäntilanteessa ja perhesuhteissa sekä erilaiset kriisitilanteet. Lisäksi perhepsykoterapialla voidaan tukea myös esim. yksilöpsykoterapiaprosessia. Perhepsykoterapiaan voi osallistua yksin, useamman perheenjäsenen kanssa tai koko perheenä ja työskentelymenetelminä voidaan käyttää keskustelun lisäksi harjoitteita sekä kotitehtäviä.

Perhepsykoterapiaa tarjoavat Sonja Boltz-Paananen, Mirva Liikamaa,  Tuula Poutiainen ja Tiina Wiklund.

Paripsykoterapia

Paripsykoterapiassa käsitellään pariskunnan välistä vuorovaikutusta ja siinä ilmeneviä haasteita. Tavoitteena paripsykoterapiassa on mahdollistaa kummankin osapuolen kuulluksi tuleminen, vahvistaa parisuhteessa olevia voimavaroja sekä etsiä yhdessä ratkaisuja parisuhteen haasteisiin. Yleisimpiä syitä hakeutua paripsykoterapiaan ovat mm. kommunikaatio-ongelmat, parisuhdekriisit tai psyykkinen sairastuminen. Paripsykoterapiaan voi hakeutua myös eronnut pari keskustellakseen esim. yhteisvanhemmuuteen liittyvistä asioista tai hyvinvoivassa parisuhteessa elävät, jotka haluavat yhdessä tutkia parisuhdettaan. Lisäksi paripsykoterapialla voidaan tukea esim. yksilöpsykoterapiaprosessia. Paripsykoterapiaan osallistuvat suhteen molemmat osapuolet ja työskentelymenetelminä voidaan käyttää keskustelun lisäksi harjoitteita sekä kotitehtäviä.

Paripsykoterapiaa tarjoaa Tiina Wiklund.