Integratiivinen psykoterapia

Integratiivinen psykoterapia

Integratiivinen tarkoittaa integroivaa tai yhdistävää, eli se on ilmaus sellaiselle psykoterapian työskentelytavalle, jossa ei pitäydytä tiukasti tietyn psykoterapiasuuntauksen työskentelytavassa, vaan hyödynnetään teoriaa ja menetelmiä useista eri psykoterapiasuuntauksista asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Integratiivinen psykoterapia painottaa eri suuntauksille yhteisiä muutosta tuovia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä.

Lue lisää aiheesta.

Integratiivista ylksilöpsykoterapiaa tarjoaa Riikka Huohvanainen.